אימונותרפיה 25.05.2022

תבחינים מולקולריים וטרנדים טיפוליים במטופלים עם מלנומה מתקדמת

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי רוב החולים עם מלנומה מתקדמת עוברים תבחין מולקולרי בעת אבחון המחלה

טיפולים אימונותרפים וטיפולים מכווננים (Targeted therapy) ל-BRAF/MEK הינם הטיפולים המאושרים במקרים של מלנומה מתקדמת. התבחין ל-BRAF מהווה פרקטיקה מומלצת בעת אבחון מחלה זו. יחד- עם- זאת, הידע בדבר הטרנדים הטיפוליים במטופלים החיוביים למוטציה בגן BRAF הינו עודנו מצומצם.

במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Melanoma Research ביקשו החוקרים להעריך את השכיחות בעולם האמתי של התבחינים המולקולריים. כמו כן, ביקשו החוקרים להעריך את שכיחותם של הטרנדים הטיפוליים הנהוגים במטופלים עם גידולים החיוביים למוטציה בגן BRAF.

מחקר זה אשר כלל מטופלים עם מלנומה מתקדמת, נערך בין השנים 2013-2018. במסגרתו, נעשה שימוש במסד נתונים אשר עבר העלמת זהות (de- identification). תבחינים מולקולריים אשר בוצעו בטווח זמן של עד 3 חודשים מאבחון המחלה המתקדמת הוגדרו ככאלה אשר נעשו בעת קבלת האבחנה. ההעראות חושבה והושוותה בין קבוצות נבדקים אשר רובדו על פי המאפיינים של המטופלים, של הגידול שלהם ושל הטיפול אשר ניתן להם.

סך של 4,459 חולים נכללו במחקר זה. מתוכם 1,936 (43.4%) אובחנו עם מחלה בשלב III,י1,191 (26.7%) עם מחלה בשלב IV ו-1,332 (29.9%) אובחנו עם מחלה חוזרת. 50.4% מהמטופלים קיבלו טיפול סיסטמי (26.7% מאלו עם מחלה בשלב III,י76.4% מאלו עם שלב IV ו-71% מאלו עם תחלואה חוזרת). עם זאת, 73.5% מהמטופלים קיבלו טיפול אימונותרפי מקו ראשון. לבסוף הודגם כי בקרב 73.8% מהמטופלים בוצע תבחין מולקולרי ו50.5% מהמטופלים ביצעו את התבחין בזמן האבחנה של מחלה מתקדמת. מתוך אלו אשר עברו תבחין, 42% נמצאו חיוביים למוטציה בגן BRAF.י48% מהמטופלים החיוביים למוטציה קיבלו טיפול אימונתרפי קו ראשון ו-43% מתוכם טופלו עם מעכב BRAF. עוד נצפה, כי עם הזמן השימוש באימונותרפיה נעשה נפוץ יותר ויותר.

תוצאות מחקר זה הדגימו כי רוב החולים המאובחנים עם מלנומה מתקדמת עוברים תבחין מולקולרי למוטציה בגן BRAF. נתונים אלו מהווים נתוני עולם אמיתי בדבר שכיחותם של התבחינים המולקולרים ובדבר הטרנדים הטיפוליים במטופלים עם מלנומה מתקדמת.

מקור:

Hill, Maureen V.a; Vidri, Roberto J.b; Deng, Mengyingc; Handorf, Elizabethc; Olszanski, Anthony J.d; Farma, Jeffrey M.b Real-world frequency of BRAF testing and utilization of therapies in patients with advanced melanoma, Melanoma Research: April 2022 - Volume 32 - Issue 2 - p 79-87 doi: 10.1097/CMR.0000000000000795

נושאים קשורים:  אימונותרפיה,  BRAF,  מעכבי BRAF,  מלנומה,  מלנומה מתקדמת,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו