מלנומה של הקצוות 27.04.2022

התגובה של מלנומה של הקצוות לטיפול עם מעכבי נקודות בקרה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי למלנומה של הקצוות תגובה מופחתת לטיפול עם מעכבי נקודות בקרה

נגעי עור, מלנומה. אילוסטרציה

דיווחים חדשים מצביעים על כך שהטיפול עם מעכבי נקודות בקרה (Immune Checkpoints Inhibitors-ICI) הינם בעלי יעילות מוגבלת במצבים המתקדמים  של מלנומה של הקצוות (Acral Melanoma - AM). במחקר עוקבה לאומי אשר פורסם לאחרונה בכתב העת European Journal of Cancer ביקשו החוקרים לבדוק את התוצאים של טיפול עם ICI בחולי AM בשלבים III ו-IV. במסגרת המחקר נערכה השוואה בין תוצאים אלו לבין אלו של חולי מלנומה של העור בשלבים מתקדמים (Cutaneous Melanoma – CM) המטופלים עם ICI.

במחקר נכללו 2,058 מטופלים, 88 מתוכם חולי AM ו-1,970 מתוכם חולי CM. כלל הנבדקים במחקר היו תחת טיפול עם מעכבי PD-1 בלבד או לחילופין טיפול עם Ipilimumab – Nivolumab, וזאת על- פי רישום ב-Dutch Melanoma Treatment Registry.

מדדי התגובה אשר נבדקו כללו שרידות ללא התקדמות (Progression-Free Survival – PFS) ושרידות כוללת (Overall Survival – OS). מודל קוקס לפרופורציית סיכון שימש לבחינת ההשפעה הפרוגנוסטית של PFS ושל OS.

תוצאות המחקר הדגימו כי התגובה לטיפול עם מעכבי PD-1 כקו ראשון עמדה על 34% בקרב הנבדקים עם AM מתקדם ו-54% בקרב אלו עם CM. מתוך קבוצת Ipilimumab – Nivolumab כטיפול קו ראשון הודגמה תגובה בקרב 33% ו-53% מהמטופלים (חולי AM וחולי CM, בהתאמה). בקרב קבוצת נוגדי PD-1 הודגם כי חציון PFS של אלו עם AM קצר באופן מובהק ביחס לאלו עם CM (3.1 חודשים, 95% CI: 2.8-5.6 ו-10.1 חודשים, 95%CI: 8.5-12.2, בהתאמה עם p < 0.001). יתרה מזאת, בכלל זרועות הטיפול הודגם באופן מובהק כי בהשוואה לחולי CM, לחולי AM סיכון מוגבר להתקדמות המחלה (עם יחס סיכון מותאם של 1.63, 95% CI:י1.26-2.11, p < 0.001) ולתמותה (עם יחס סיכון מותאם של 1.54, 95% CI:י1.15-2.06, p = 0.004).

תוצאות מחקר עוקבה זה מדגימות כי טיפולים עם נוגדי PD-1 או עם Ipilimumab-Nivolumab הינם בעלי יעילות מופחת בחולי מלנומה של הקצוות, וזאת בהשוואה לחולי מלנומה של העור. החוקרים קוראים להמשך מחקר לשם מציאת אלטרנטיביות טיפוליות יעילות בחולים אלו.

מקור:

Suijkerbuijk KPM. Response to immune checkpoint inhibitors in acral melanoma: A nationwide cohort study. Eur J Cancer. 2022 Apr 4;167:70-80. doi: 10.1016/j.ejca.2022.02.026. Epub ahead of print. PMID: 35395553.

נושאים קשורים:  מלנומה של הקצוות,  מעכבי נקודות בקרה,  ניבולומאב,  איפילימומאב,  מעכבי PD-1,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו