מלנומה אקראלית 25.04.2022

דמוגרפיה, טיפול ושרידות של חולי Acral Lentiginous Melanoma

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי למלנומה מתת-הסוג Acral Lentiginous Melanoma בשלב III שרידות גבוה יותר, בעת מתן טיפול מולטי-מודאלי

Acral Lentiginous Melanomaי(ALM) הינה תת-סוג היסטולוגי נדיר של מלנומה ממאירה של העור. מחלה זו מאופיינת בהופעת מלנומה על פני כפות הידיים והרגליים. במחקר עוקבה רב-מרכזי אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Pigment Cell & Melanoma Research ביקשו החוקרים לאפיין את מאפייניה הדמוגרפיים והטיפוליים של מחלת ALM.

על ידי שימוש בבסיס הנתונים National Cancer Database (NCBD), נאספו נתוניהם של 4,796 מטופלים חולי ALM. הנתונים נרשמו בין השנים 2004-2015.

נתוני המחקר הדגימו, כי אבחון מלנומה עורית מתת-סוג ALM מתרחש לרוב בשלב מאוחר יותר מאשר במלנומות עוריות אשר אינן משתייכות לתת הסוג (non-ALM cutaneous melanoma). לא זו בלבד, אלא שלרוב, וביתר שאת יחסית לשאר תתי הסוגים, מחלה זו מתאפיינת בנגעים עבים, מכויבים, עם קשריות לימפה חיוביות ובחדירה לימפתית עם גבולות חיוביים.

לאחר ריבוד על פי שלבי המחלה (Staging), הודגם כי ל-ALM שרידות עגומה ביחס לחברותיה. דבר זה בולט במיוחד ב-Stage III של ALM, בו השרידות ל-5 שנים עומדת על 47.5% אל מול 56.7% ב-non-ALMי(p < 0.001). גורמים אשר נמצאו מפחיתי שרידות ל-5 שנים באופן בלתי תלוי הינם גיל מבוגר, מין גברי, ריבוי מחלות רקע, מאפייני גידול של עובי והתכייבות מוגברים, קשריות לימפה חיוביות והימצאותן של גרורות.

במטופלים עם Stage III של המחלה, טיפול מולטי-מודאלי המוגדר כטיפול המשלב טיפול ניתוחי יחד עם טיפול סיסטמי ו/או טיפול הקרנתי, נמצא קשור עם שרידות מוגברת יחסית לטיפול חד-מודאלי. קשר זה לא הודגם בשאר שלבי המחלה.

ממחקר זה עולה הצורך במחקרים נוספים בדבר באפשרות להגברת הטיפול לחולי מלנומה מסוג ALM.

מקור:

Bian, S. X., Hwang, L., Hwang, J., Ragab, O., In, G. K., Peng, D., & Lin, E. (2021). Acral lentiginous melanoma—Population, treatment, and survival using the NCDB from 2004 to 2015. Pigment Cell & Melanoma Research, 34, 1049–1061. https://doi.org/10.1111/pcmr.12999

נושאים קשורים:  מלנומה אקראלית,  Acral Lentiginous Melanoma,  טיפול מולטי-מודלי,  דמוגרפיה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו