מעכבי נקודות בקרה 25.04.2022

שרידות בהיעדר טיפול במלנומה מתקדמת המטופלת עם מעכבי נקודת בקרה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי שרידות בהיעדר טיפול הינו מדד פרוגנוסטי רגיש בחולי מלנומה מתקדמת

אבחון מלנומה. אילוסטרציה

כבר הודגם כי חולים עם מלנומה מתקדמת, אשר טופלו עם מעכבי נקודת בקרה (Immune checkpoint inhibitors - ICI) כטיפול נוגד סרטן, המשיכו לשמור על מצב של שליטה במחלתם גם לאחר הפסקת הטיפול. לאחרונה, המושג שרידות בהיעדר טיפול (Treatment- Free Survival - TFS) הוגדר כתוצא מסוג חדש. משמעותו של מושג זה, הינה משך הזמן שבין הפסקת/סיום סבב טיפולים ועד תחילתו של סבב טיפול חדש או לחילופין עד תמותה.

במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Melanoma Research, ביקשו החוקרים להעריך את האפקט של מדדים פרוגנוסטיים מתוקפים (רמת LDH, רמת PDL-1, מין, מדד פעילות, מוטציות ב-BRAF) על מדד TFS. המחקר הורכב מ-3 זרועות התערבות. הזרועה הראשונה טופלה עם Nivolumab ו-Ipilumab, וזאת עד הגעה לכדי רעילות או לחילופין עד להתקדמות המחלה. קבוצה זו מייצגת טיפולים עם הפסקות תכופות יחסית. בזרוע ההתערבות השנייה ניתן טיפול עם Nivolumab בלבד, ואף פה, הטיפול ניתן עד הגעה לרעילות או עד להתקדמות המחלה אך עם סבילות יחסית גבוה לטיפול ועל כן מעט הפסקות באופן יחסי. בקבוצת הטיפול האחרונה ניתן טיפול עם Ipilimumab וזאת לזמן מוגדר וקבוע מראש.

המידע אשר עבר אנליזה במסגרת מחקר זה, נאסף מתיקיהם של 1,077 מטופלים עם מלנומה מתקדמת אשר גויסו למחקרי CheckMateי069 ו-067. TFS הוגדר כשטח שבין עקומות ה-Kaplan-Meier אשר הדגימו את משך הזמן עד הפסקת טיפול ואת משך הזמן עד החזרה לסבב טיפולי חדש או לחילופין עד לתמותת המטופל. TFS הוערך ע"י restricted mean(r-mean) survival time כעבור 36 חודשים מביצוע רנדומיזציה. בקרב כל זרועות הטיפול הודגם TFS בעל משמעות קלינית (r-mean TFS = 3.7 – 7.12 חודשים).

מבין שלושת הזרועות ה-TFS בעל הערך הגבוה ביותר שהודגם היה בזרוע ההתערבות הראשונה (Nivolumab בשילוב עם Ipilimimab). ההפרש הגדול ביותר בr-mean TFS - נצפה ב-LDH בקרב הזרוע הראשונה והשלישית (עם הפרש של 4.7 ו-4.9 בהתאמה). בהשוואה לשאר הזרועות, זרוע הטיפול עם Nivolumab הייתה בעלת ההפרש הנמוך ביותר בr-mean (r- mean TFS = 3.7-5.5 חודשים). לבסוף, אמנם נמצא כי TFS מהווה מדד בעל רגישות פרוגנוסטית טובה בקרב כל תתי הקבוצות, ברם נמצא כי המשך של ה-TFS הינו בעל השפעה משמעותית על רגישותו.

תוצאות מחקר זה תומכות בשימוש ב-TFS כמדד פרוגנוסטי בעל משמעות קלינית, וזאת החולים עם מלנומה מתקדמת המטופלים עם מעכבי נקודת בקרה.

מקור: 

Immune checkpoint inhibitor, ICI, prognosis, treatment free survival. Mantia, Charlene M.a,b; Werner, Lillianc; Stwalley, Briand; Ritchings, Coreyd; Tarhini, Ahmad A.e,f; Atkins, Michael B.g,h; McDermott, David F.b,i; Regan, Meredith M.b,c Sensitivity of treatment-free survival to subgroup analyses in patients with advanced melanoma treated with immune checkpoint inhibitors, Melanoma Research: February 2022 - Volume 32 - Issue 1 - p 35-44. doi: 10.1097/CMR.0000000000000793

נושאים קשורים:  מעכבי נקודות בקרה,  פרוגנוזה,  שרידות ללא צורך בטיפול,  מלנומה מתקדמת,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו