סרטן העור 27.03.2022

הסיכון לסרטן עור לאחר מתן רוקסוליטיניב במקרי פוליציטמיה ורה ומיאלופיברוזיס

מחקר מהעולם האמיתי מצא סיכון מוגבר לקרצינומה עורית של תאי קשקש במטופלים עם פוליציטמיה ורה או מיאלופיברוזיס שמקבלים טיפול עם רוקסוליטיניב

תאי סרטן עור, קרצינומה. אילוסטרציה

ניסויים קליניים מדווחים על היארעות של סרטני עור שאינם מלנומה בקרב מטופלים עם פוליציטמיה ורה ומיאלופיברוזיס המקבלים טיפול עם רוקסוליטיניב. עם זאת, רמת הסיכון וההשפעה של משתנים אינה ידועה בתנאי העולם האמיתי.

מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך באופן שיטתי את הסיכון לפתח סרטן עור שאינו מלנומה לאחר חשיפה לרוקסוליטיניב במטופלים עם פוליציטמיה ורה ומיאלופיברוזיס.

המחקר, שממצאיו פורסמו ב-Journal of the American Academy of Dermatology, היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי אשר זיהה מטופלים עם פוליציטמיה ורה ומיאלופיברוזיס במרכז הבריאות סטנפורד בתקופה של עשר שנים ואלה סווגו לביקורות לפי גיל, מגדר, מוצא אתני, מדד ה-Charles Comorbidity, אבחנת מחלה וזמן המעקב.

התוצא הראשי שנבחן היה יחס הסיכונים לסרטני עור שאינם מלנומה (המורכבים מקרצינומת תאי בסיס, קרצינומה עורית של תאי קשקש) לאחר חשיפה לרוקסוליטיניב, זאת לאחר תקנון למשתנים.

עוקבת המטופלים במחקר זה כללה 564 מטופלים (188 אשר נחשפו לרוקסוליטיניב למשך 4 שבועות לפחות ו-376 שלא נחשפו).

תוצאות המחקר הראו כי מטופלים עם פוליציטמיה ורה או מיאלופיברוזיס שנחשפו לרוקסוליטיניב היו בעלי יחס סיכונים מתוקנן של 2.69 (רב"ס 95% - 1.03-7.02) לפתח סרטני עור שאינם מלנומה. בפרט, נמצא כי חשיפה לרוקסוליטיניב היתה קשורה לקרצינומה עורית של תאי קשקש (יחס סיכונים – 3.24; רב" ס 95% - 1.45-7.22), כאשר מטופלים ללא מוטציה ב-JAK2 היו אפילו בעלי סיכון מוגבר יותר (יחס סיכונים – 7.40; רב"ס 95% - 2.54-21.63) לקרצינומה עורית של תאי קשקש.

מחקר זה אשר השתמש במידע מהעולם האמיתי מציג תוצאות המרמזות על כך שישנו סיכון מוגבר לקרצינומה עורית של תאי קשקש בקרב מטופלים עם פוליציטמיה ורה או מיאלופיברוזיס אשר מקבלים טיפול עם רוקסוליטיניב. מכאן עולה החשיבות הגדולה של שקילת תמיכה ומעקב אחר סרטני עור במטופלים אלה.

מקור:

Lin J. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.10.004

נושאים קשורים:  סרטן עור שאינו מלנומה,  פוליציטמיה ורה,  מיאלופיברוזיס,  רוקסוליטיניב,  JAK2,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו