סרטן עור 27.02.2022

הסיכון לפתח סרטן עור בקרב מושתלי איברים

במחקר הוערך הסיכון לקרצינומת תאי קשקש עוריים בהקשר של שימוש בתרופות על ידי מושתלי איברים סולידיים

סרטן עור. אילוסטרציה

קיים מחסור במידע הקשור לסיכון לקרצינומת תאי קשקש עוריים בקרב מושתלי איברים סולידיים הצורכים תרופות מדכאות חיסון. מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את הסיכון לקרצינומת תאי קשקש עוריים בהקשר של שימוש בתרופות על ידי מושתלי איברים סולידיים.

מחקר זה היה מחקר עוקבה ומחקר מקרה ביקורת אשר כלל 3,088 מושתלי איברים סולידיים ו-65,883 ביקורות שלא עברו השתלות בין השנים 2009-2019.

במסגרת המחקר זיהו החוקרים היארעות של קרצינומת תאי קשקש עוריים ממידע פתולוגי, ואת הטיפול התרופתי זיהו החוקרים ממידע של בתי מרקחת. באמצעות רגרסיית קוקס העריכו החוקרים לאחר מכן את יחסי הסיכונים המתוקננים ואת רווחי הסמך כאשר ווריקונזול נבחן כמשתנה תלוי זמן.

תוצאות המחקר הראו כי שיעור ההיארעות של קרצינומת תאי קשקש עוריים עמד על 1.69% בקרב מושתלי האיברים הסולידיים וזאת בהשוואה ל-0.30% בקרב קבוצת הביקורת.

עוד נמצא כי יחסי הסיכונים המתוקננים לקרצינומת תאי קשקש עוריים הראו קשר להשתלת ריאות (יחס סיכונים – 14.83; רב"ס 95% - 9.85-22.33) ולאיברים אחרים יחסי סיכונים בים 6.53 ל-10.69.

כמו כן, נמצא כי בקרב מטופלים לטיניים היה סיכון גבוה בהשוואה לקבוצות לא לבנים אחרות. בקרב מושתלי ריאות, נמצא יחס סיכונים של 1.14 (רב"ס 95% - 1.04-1.26) עבור כל חודש של שימוש בווריקונזול.

תרופה אחרת אשר נמצאה קשורה הייתה אזתיופרין, אשר שימוש בה למשך 7 חודשים ומעלה, בעקבות חוסר סבילות למיקופנולאט מופייטיל, הביא לעלייה בסיכון של פי 4.22 (רב"ס 95% - 1.90-9.40) לקרצינומת תאי קשקש עוריים. תרופות אחרות כדוגמת בלאטאספט ותרופות מדכאות חיסון אחרות לא נמצאו קשורות לסיכון עודף.

ממחקר זה מתקבל מידע חדש אודות הסיכונים במגוון מטופלים אשר יכול לשמש ככלי לשיפור משמעותי בטיפול בהם.

מקור:

Dusendang J. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.07.065

נושאים קשורים:  קרצינומת תאי קשקש עוריים,  השתלת איברים,  דיכוי חיסוני,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו