מלנומה 21.02.2022

הקשר בין מערכת החיסון, השעון הביולוגי והטיפול במלנומה

האם לשעה ביום שבה ניתן טיפול עם מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון יש השפעה על יעילות הטיפול במלנומה?

עיתוי בטיפול רפואי. אילוסטרציה

במחקר שהתפרסם בכתב העת The Lancet Oncology נמצא כי מתן טיפול עם מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון לאחר שעה 16:30 בצהריים קשור לירידה בשרידות הכוללת של מטופלים עם מלנומה שלב 4.

התלות שיש למערכת החיסון הנרכשת בשעון הביולוגי (Circadian Rhythm) הינו תחום מחקר חדש עם השלכות מעשיות. במחקר זה החוקרים ביקשו לקבוע האם לשעה ביום שבה ניתן טיפול עם מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון יש השפעה על יעילות הטיפול במלנומה.

מחקר MEMOIRי(Melanoma Outcomes Following Immunotherapy) הינו מחקר אורכי שבו משתתפים עם מלנומה קיבלו טיפול עם איפילימומאב, ניבולומאב, פמברוליזומאב או שילוב של אלה, במרכז אונקולוגי שלישוני יחיד (Winship Cancer Institute of Emory University שבאטלנטה, ארה"ב).

לצורך ניתוח הנתונים, החוקרים אספו מידע, ללא פרטים מזהים, מתוך מאגר הנתונים של מחקר MEMOIR עבור בוגרים (מגיל 18 שנים ומעלה) שאובחנו עם מלנומה שלב 4 בין השנים 2012-2020. נבדקים שקיבלו פחות מארבעה טיפולים הוחרגו מהמחקר. הנבדקים טופלו במינונים מקובלים, עם שינויים לפי שיקול דעת הרופא המטפל.

התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות כוללת, שהוגדר כמקרה מוות מכל סיבה. אלה נרשמו לפי זמן מאז מתן הטיפול הראשון של מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון.

החוקרים חישבו את הקשר בין שרידות כוללת ושיעור הטיפולים שניתנו לאחר שעה 16:30 (שעת סף שמבטאת את המעבר לשעות הערב, על פי מחקרים על השעון הביולוגי של מערכת החיסון) בעזרת רגרסיה על שם COX, וביצוע התאמת ציון נטייה על בסיס גיל, מצב תפקודי על פי Eastern Cooperative Oncology Group, ריכוז לקטט דהידרוגנאז בסרום וקבלת טיפול סטרואידלי וקרינתי. החוקרים גם בחנו תופעות לוואי המקושרות לטיפול שגרמו לשינוי או הפסקת הטיפול עם מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון.

בין התאריכים 1 בינואר 2012 ועד 31 בדצמבר 2020, 481 מטופלים עם מלנומה טופלו במרכז הרפואי שבו בוצע המחקר עם מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון. מתוכם, 299 אובחנו עם מלנומה שלב 4 ונכללו במחקר זה. מתוך אלה, 102 (34%) היו מטופלות ממין נקבה, ויתר 197 (64%) הנבדקים היו זכרים. גילם החציוני של הנבדקים עמד על 61 (טווח בין רבעוני של 51-72) שנים. משך המעקב החציוני עמד על 27 (טווח בין-רבעוני של 14-47) חודשים.

תוצאות המחקר הדגימו כי על כל עלייה ב-20% במתן מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון אחרי השעה 16:30 (מתוך כלל הטיפולים שקיבל המטופל), נצפתה עלייה של 1.31 (רווח בר-סמך של 95%, 1-1.71; p=0.046) ביחס הסיכונים עבור שרידות כוללת של הנבדק.

בניתוח נתונים על פי התאמת ציוני נטייה עבור מטופלים (54 [37%] נקבות, גיל חציוני של 58 [טווח בין רבעוני של 48-68] שנים) שקיבלו לפחות 20% מהטיפולים אחרי השעה 16:30 (n=73), לעומת אלה שלא (n=73), נמצא כי קבלה של לפחות 20% מהטיפולים אחרי השעה 16:30 קשורה להתקצרות השרידות הכוללת (משך חציוני של 4.8 שנים [רווח בר-סמך של 95%, 3.9- לא ניתן להערכה] לעומת משך לא ידוע [לא הושג במסגרת המחקר]; יחס סיכונים של 2.04, רווח בר-סמך של 95%, 1.04-4; p=0.038).

תוצאות אלו נותרו מובהקות גם בתקנון רב-משתני עם (יחס סיכונים של 1.8, רווח בר-סמך של 95%, 1.08-2.98; p=0.023) וללא (יחס סיכונים של 2.16, רווח בר-סמך של 95%, 1.1-4.25; p=0.025) הכללה של מדגם ללא מתאם.

תופעות הלוואי השכיחות ביותר שנצפו היו: קוליטיס (54 [18%] מתוך 299 נבדקים), דלקת כבד (27 [9%] מתוך 299 נבדקים) והיפופיזיטיס (15 [5%] מתוך 299 נבדקים). לא נצפו אירועי מוות המקושרים לטיפול.

מסקנת החוקרים היתה כי תגובות חיסוניות מופחתות כאשר הן מעוררות בערב, כפי שהודגם כבר במחקרים קודמים. למרות שנדרשים כעת מחקרים פרוספקטיביים שיבחנו את העיתוי של מתן טיפול מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון, ניתן לשקול מתן טיפולים אלה לפני שעות אחר הצהריים עבור מטופלים עם מלנומה מתקדמת.

מקור:

David C. Qian, et al. (2021) “Effect of immunotherapy time-of-day infusion on overall survival among patients with advanced melanoma in the USA (MEMOIR): a propensity score-matched analysis of a single-centre, longitudinal study.” The Lancet Oncology, December 2021. Vol. 22, Issue 12, p. 1777-1786. doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00546-5

נושאים קשורים:  מלנומה,  מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון,  שעון ביולוגי,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו