מלנומה 20.08.2020

השפעתו של CD155 על תגובת חולי מלנומה לטיפול אימונותרפי

מחקר תצפיתי זה מאפיין את הקשר בין ביטוי ליגנד CD155 בגידולי מלנומה גרורתיים לבין תגובה לטיפול נוגד PD1

עמידות בפני תרופות הנוגדות PD1 המתמקדות בחסימת נקודת הבקרה החיסונית (immune checkpoint blockade - ICB) מהווה בעיה משמעותית בטיפול במלנומה גרורתית. יש חשיבות רבה בכך שתאי גידול, כמו גם תאים מיאלואידים מארחים, יכולים לבטא את ליגנד נקודת הבקרה החיסונית CD155 כדי לווסת את תפקוד תאי החיסון.

עם זאת, השפעתו של CD155 על תגובת מלנומה אנושית לטיפול אימונותרפי לא תוארה בספרות המדעית. מחקר תצפיתי זה מאפיין את הקשר בין ביטוי ליגנד CD155 בגידולי מלנומה גרורתיים לבין תגובה ל-ICB.

החוקרים נעזרו בדגימות גידולים לפני טיפול מ-155 חולים עם מלנומה גרורתית שטופלו ב-ICB ומ-50 חולים שטופלו בטיפול ממוקד BRAF/ MEK. החוקרים ביצעו מדידה של ביטוי CD155 ותכונות נוספות של תאי T בדגימות הגידולים לפני ולאחר הטיפול.

בנוסף, החוקרים ביצעו מבחני מתאם בין תוצאים הקשורים ברמות של CD155  בדגימות הגידול לבין תוצאות ריצוף RNA של הגידול, וכן מבחני מתאם לתגובה הקלינית ולהישרדות ללא התקדמות המחלה של החולים מהם נלקחו דגימות הגידול.

תוצאות המחקר מעידות כי רמות גבוהות של CD155 בדגימות הגידול לפני טיפול הן במתאם עם יחסי PD1+CD8+/CD8+ T-cell ratiosי(PD1tR) גבוהים ותגובה לקויה לטיפול נוגד PD1. בגידולים שליליים ל-PDL1 ביטוי גבוה של CD155 בגידול היה קשור לתגובה לקויה לטיפול משולב נגד PD1/CTLA4.

החוקרים מדגישים כי אלה הממצאים הראשונים המצביעים על האפשרות ש-CD155 קשור בכמות גבוהה של תאי PD1 + CD8 + T בגידולי מלנומה עמידה לטיפול נוגד PD1, ויתרה מכך, שהתמקדות טיפולית במסלול CD155 עשויה לשפר את התגובה לטיפול נגד PD1 בחולי מלנומה גרורתית.

מקור:

Lepletier, A., Madore, J., O'Donnell, J. S., Johnston, R. L., Li, X. Y., McDonald, E., Ahern, E., Kuchel, A., Eastgate, M., Pearson, S. A., Mallardo, D., Ascierto, P. A., Massi, D., Merelli, B., Mandala, M., Wilmott, J. S., Menzies, A. M., Leduc, C., Stagg, J., Routy, B., … Smyth, M. J. (2020). Tumor CD155 Expression Is Associated with Resistance to Anti-PD1 Immunotherapy in Metastatic Melanoma. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(14), 3671–3681. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-19-3925

נושאים קשורים:  מלנומה גרורתית,  מסלול CD155,  מחקרים,  נוגד PD1
תגובות