מלנומה 21.01.2020

השינוי בפרקטיקות של ביופסיות והסרות כירורגיות של נגעי מלנומה בארה"ב

למרות הנחיות ברורות ויציבות מזה תקופה ארוכה לניתוחי מלנומה בארה"ב, פרקטיקות ויישום הניתוחים למלנומה עדיין נמצאים בהתפתחות

ההנחיות הלאומיות המקיפות האמריקאיות של איגוד הסרטן למלנומה המליצו בעקביות על כריתה מקומית רחבה (wide local exicision) כסטנדרט הטיפול. למרות שניתוחים עם הערכת שוליים מקיפה יותר (למשל, ניתוחי מוהס - Mohs) הומלצו בתת-קבוצות מסוימות של מלנומה, לא ברור עדיין באיזו תדירות נעשה שימוש בטכניקות אלה בפרקטיקה הקלינית.

קבוצת מחקר אמריקאית פרסמה החודש ב-JAMA עבודה שנועדה לבחון מגמות בשימוש בניתוח מקיף להערכת שוליים למלנומה על ידי מעקב אחר נתוני תביעות שיפוי ביטוחיות לניתוח מוהס (Mohs).

החוקרים השתמשו בניתוח חתך רוחבי לאומי שבדק נתוני תביעות ממאגר המידע Optum Clinformatics Data Mart, מאגר מידע מייצג ארצי. קבוצת המחקר כללה 79'108 חולים שעברו כריתה כירורגית למלנומה החל מ-1 בינואר 2001, עד 31 בדצמבר 2016. נתונים נותחו החל מ-1 בינואר 2001 עד 31 בדצמבר 2016.

התוצאה העיקרית היתה הסבירות שמלנומה טופלה בניתוח מוהס (Mohs) לאורך זמן והוערכה על ידי רגרסיה לוגיסטית רב משתנית שבאה לידי ביטוי כסיכויי הטיפול לכל שנה קלנדרית נוספת.

החוקרים הראו בתוצאות כי למרות הנחיות ברורות ויציבות מזה תקופה ארוכה לניתוחי מלנומה, פרקטיקות ויישום הניתוחים למלנומה עדיין נמצאים בהתפתחות.

נמצאה שונות רחבה בדפוסי הפרקטיקה הניתוחית למלנומה באזורים שונים בארצות הברית. ממצאי המחקר מראים כי השפעת הוריאציות בטכניקות הכירורגיות על התוצאות דורשות ביקורת מנהלתית ופיקוח כמו גם מחקר מעמיק שיחדד את הבנת השוני והסיבות לקיומו.

מקור:

Lee, Michael P., Joseph F. Sobanko, Thuzar M. Shin, Nicole M. Howe, John S. Barbieri, Christopher J. Miller, and Jeremy R. Etzkorn. "Evolution of excisional surgery practices for melanoma in the United States." JAMA dermatology 155, no. 11 (2019): 1244-1251.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הסרה כירורגית,  נגעי עור,  מלנומה
תגובות